Strengthening and Organising of Nurses Associations

Vårdförbundet tillsammans med ICN och den lokala samarbetspartnern Lesotho Nurses Association (LNA) in Lesotho ska genomföra en phase out under 2020. Projektet är en fortsättning på ett tidigare samarbete (60312) som under olika perioder fokuserade på olika frågor kring organisationsutveckling samt stöd till hälsovård för medlemmar av LNA.

Landet har världens andra högsta hiv-prevalens på 25 % samtidigt som 57 % av befolkningen lever under fattigdomsgränsen (UNDP 2016). Detta innebär att även sjukvårdspersonal, överväldigade majoritet kvinnor, är drabbad och är i behov av hälsovårdsinsatserna.

LNA som organisation har funnits sedan 1966 och uppfyller funktioner både som en yrkesorganisation och ett fack. I Lesotho får inte offentliganställda bilda fack men de kan bilda civilsamhällsorganisationer. LNA tillsammans med sina internationella partner driver ett långsiktigt påverkansarbete för att få bort förbud mot facklig organisering för offentliganställda inom hälsovården.

Projektmålet för denna phase out period är att stärka och bedöma LNAs kapacitet för att hitta nya sätt att samarbeta. Projektets resultat kommer att verifieras med hjälp av projektets egna utvärderingssystem.

Resultat i korthet

Partnern har infört åtgärder mot korruption och har en kvalitativ och snabb rapportering.

Bland de olika resultaten lyfter vi fram framgångarna i följande: 1) Utnyttjande av en bedömning av den organisatoriska kapaciteten, 2) ledarskapsutbildning för LNA som har bidragit till LNA:s kapacitet att förespråka PPE och säkra utbetalningar av risktillägg för sjuksköterskor under pandemin, 3) säkerställande av nya medel för ledarskapsutbildning.

Detta är ett utfasningsår och projektstödet och relaterade aktiviteter kommer att upphöra under första kvartalet 2021.

Union to Union, ICN och Vårdförbundet kommer att fortsätta dialogen och undersöka framtida samarbetens möligheter.