Empowering Young MENA Trade Union Leaders 2020-22

IF Metall, Unionen och Pappers tillsammans med IndustriALL och 31 partners i 6 länder kommer att genomföra ett projekt under 2020-2022.

Projektet är en fortsättning på det arbete som inleddes 2018. Projektet syftar till att öka ungas ledarskap i fackföreningar. Efter att projektet avslutats bör de deltagande fackföreningarna ha välutbildade unga ledare, såväl som fungerande ungdomsstrukturer som enas om en tydlig och identifierad vision, om mål, strategier, resurser och aktiviteter för att hantera ungdomsfrågor på kort- och medellång sikt. Som ett resultat kommer fackföreningar att bli en bättre plats för unga arbetare och antalet unga medlemmar bör öka. Fackföreningarnas ledarskap skulle också utgöras av fler unga, vilket skulle återspegla verkligheten på marken. Detta kommer i sin tur att göra det möjligt för fackföreningar att växa och bättre representera alla medlemmarnas intressen.

Projektet, som kommer att arbeta på både nationell och regional nivå, kommer huvudsakligen att inrikta sig på unga (upp till 35 år) i valda positioner i sina fackföreningar på olika nivåer. Deltagande kommer dock inte att vara enbart för valda ledare, eftersom projektet också kommer att vara öppet för att inkludera unga framstående medlemmar som är potentiella framtida fackliga ledare. Deltagarna kommer från både IndustriALLs medlemsförbund och potentiella medlemsförbund i MENA-regionen.

På nationell nivå i vart och ett av länderna kommer projektet att genomföra ett utbildningsprogram som består av fyra sessioner (3 dagar vardera) per år för en grupp av 20/25 unga deltagare. Varje projektår genomförs detta nationella utbildningsprogram parallellt med två grupper i två olika länder. Under utbildningsprogrammet kommer diskussioner att inriktas bland annat på organisering, kampanjer, social dialog, förhandling och kommunikation.

Efter utbildningen måste deltagarna lämna in ett ”examensprojekt”, vars mål bör vara att organisera och stärka ungdomar. Detta är för att säkerställa att deltagarna kan använda och tillämpa kunskaperna för att påverka och förbättra kapaciteten för sina fackföreningar i ungdomsfrågor. Deltagarna kommer att uppmuntras att också arbeta med ”gruppexamineringsprojekt” om de är från samma fackförening eller federation.

Efter de nationella utbildningsprogrammen per land kommer projektet att säkerställa uppföljningsarbetet under minst ett år. Detta arbete syftar till att vägleda några (eller alla) av examensprojekten att integreras i facken. En del av planen är också att inom femårsperioden ha fungerande ungdomsavdelningar eller andra former av ungdomsrepresentation i minst 50% av de deltagande facken. På regional nivå kommer projektet huvudsakligen att bestå av 3-dagars årliga möten för IndustriALL MENA Youth Network.

Resultat i korthet

På grund av covid-19-pandemin har inga aktiviteter genomförts under 2020.