Building Union Power Philippines & Thailand 2020-22

IF Metall, Unionen och Pappers tillsammans med IndustriALL, IndustriALL South East Asia Office och 22 medlemsförbund i Thailand (7) och Filippinerna (15) kommer att genomföra ett projekt under 2020-2022.

Projektet är en fortsättning på flera års nationella organisationsprojekt i de två länderna separat. Från och med 2018 beslutade IndustriALL att slå samman länderna i samma projekt för att stärka sitt arbete på regional nivå, bygga broar och synergier bland medlemsförbunden för att hjälpa dem att bygga facklig styrka för att möta liknande frågor. I synnerhet är utmaningen att organisera i multinationella företag och i leverantörskedjor en prioriterad fråga i båda länderna.

Projektet syftar till att:

• Öka medlemskapet i IndustriALL-sektorer såväl som ekonomisk hållbarhet genom förbättrad insamling av medlemsavgifter och enighet mellan olika medlemsförbund.

• Öka kvinnors och unga arbetares ledarksapskapacitet och stärka fackliga strukturer och representation.

Dessa är projektmålen och under dem finns ett brett spektrum av förväntade resultat som även gäller organisering av osäkert anställda och organisering av nätverk i multinationella företags leverantörskedjor.

För att uppnå detta kommer olika strategier och aktiviteter att äga rum. Först och främst är organisering en viktig prioritering i båda länderna. Det kommer att finnas utbildning och information på arbetsplatsnivå, interna och externa organisationsenheter och kapacitetsuppbyggnad för att öka förhandlingsstyrkan. Medlemsförbund i båda länderna kommer att genomföra massiva rekryteringskampanjer.

För det andra kapacitetsuppbyggnad av medlemsförbunden för att öka deras kapacitet att föreslå och svara på förändrade verkligheter i deras sektorer. Det kommer att öka medvetenheten om fackföreningarnas roll och fackliga rättigheter och kompetensutveckling för lokalt och nationellt ledarskap.

För det tredje kommer det att göras en kartläggning av industriella relationer, multinationella företag och leverantörskedjor för att stödja strategisk och effektiv organisering.

För det fjärde kommer det att göras aktiviteter för att stärka enhet och samarbete mellan medlemsförbund.

För det femte kommer det att ges kapacitetsuppbyggnad och stöd till medlemsförbund så att de kan öka och upprätthålla sitt engagemang i den sociala dialogen.

Resultat i korthet

Thailändska fackförbund som deltar i projektet ser en ökning av andelen kvinnor som medverkar i projektaktiviteter. De ser även en ökning av kvinnor på ledande positioner.

Filippinska fackförbund, koordinerat av globala federationen Industri-ALL har under året fortsatt sitt påverkansarbete för att landet ska ratificera ILO-konvention nummer 190 - mot våld och diskriminering på arbetsplatsen.