Construyendo Poder Sindical en América Latina 2020-22

IF Metall, Unionen och Pappers tillsammans med IndustriALL, IndustriALL Latinamerikas regionkontor och medlemsförbund i Peru, Nicaragua och Mexiko kommer att genomföra ett projekt under 2020-2022.

Projektet är en fortsättning från det arbete som inleddes under föregående period, med några justeringar. Länderna har gått från Peru, Bolivia, Nicaragua, Dominikanska republiken och Ecuador till de tre nämnda ovan. Detta beslutades i dialog med Union till Union för att fokusera projektet och öka potentialen för resultat.

Projektet syftar till att bygga samarbete och gemensamma arbetsplaner mellan medlemsförbund och stärka dem individuellt för att öka deras förmåga att organisera och förhandla. Det finns en speciell komponent som fokuserar på att öka jämställdheten inom medlemsförbunden och öka nätverkande och samarbete för en politik för Just Transition.

För att uppnå detta kommer gemensamma möten på nationell nivå mellan medlemsförbund hållas och stöd för att utveckla gemensamma och individuella arbetsplaner ges. Det kommer att finnas regionala utbyten mellan kvinnor med fokus på att utveckla jämställdhetspolicys och regionala möten med fokus på politik för Just Transition.

Resultat i korthet

I Mexiko och Nicaragua noteras en tydlig ökning av antalet unga kvinnor som deltar vid utbildningsseminarier. Även antalet deltagare, generellt, ökade under 2020. Av utbildningsdeltagarna var 35 procent kvinnor.

I Nicaragua har man sett en betydande intern förändring hos fackförbund. Den främsta förändringen är att fler yngre medlemmar deltar i alla delar av arbetsprocesserna. Tidigare har äldre tagit all plats. Den nya utvecklingen har lett till ett tydligt starkare engagemang från fler medlemmar.

Genom att projektet arbetat med regionala nätverk och aktiviteter har fler fackförbund sett värdet i att samarbeta strategiskt.