State Sector Development

Fackförbundet ST ska tillsammans med State Empoyees Union of Ukraine (SEUU) genomföra detta projekt i Ukraina under 2020-2022. Projektet är en fortsättning på ett tidigare samarbete under 2014-2019, 60310. Den offentliga sektorn har varit under ombyggnad sedan Maidan revolutionen 2014 med varierande resultat för olika reformområden. Landets utveckling hämmas av det pågående väpnade konflikten med Ryssland som anstränger de statliga resurserna på flera olika sätt. Som ett förbund för statsanställda följer den interna omorganiseringen av SEUU decentraliseringsreformen i landet. 876 så kallade united territorial communities, UTC bildades i Ukraina, varav 211 nya tillkom 2018. Från och med 1 januari 2019 finns det 374 nya primära fackliga organisationer i de dessa UTC, vilket är 42% av organiseringsgrad. Det här projektet kommer att fortsätta att arbeta med etableringen av ett permanent utbildningsprogram för medlemmar för att säkra att kapaciteten att främja fackliga rättigheter finns på lokal, regional och nationell nivå. Under 2018 har fyra regionala utbildningscenter bildats och börjat genomföra grundläggande utbildningar i frågor som är viktiga för (i första hand) primära fackliga organisationer. SEUU har spelat en betydande roll vad gäller att försvara offentliganställdas intresse och verka för att reformer i lagstiftningen är i linje med internationellt erkända konventioner vilket är också en del av projektet. Projektets resultat kommer att verifieras av projektets eget uppföljningssystem och en extren utvärdering.

Resultat i korthet

2020 Projektet fokuserade på att anpassa arbetsmetoderna utifrån den nya Covi-19 situationen. Projektet övergått från fysiska till digitala seminarierna. Användningen av färdigheter som erhållits under webbseminarier, särskilt när det gäller användningen av online-resurser och sociala nätverk, har förbättrat fackets verksamhet och ökat genomslaget i sociala medier. Detta var särskilt viktigt under protesterna mot de nya försvagade arbetslagarna och förhandlingarna om uppsägningar av anställda vid lokala förvaltningar. Tack vare snabba åtgärder från facket stannade en planerad 50-procentig nedskärning på 34 procent. Detta räddade 9000 jobb och är ett resultat av SEUU:s systematiska arbete med kollektiv förhandling och utbildning av fackliga medlemmar över hela landet.