Strengthening organizational capacities of women trade unionists

Public Service International (PSI) ska tillsammans med Fackförbundet ST och 34 lokala fackförbund in åtta länder i Mellanöstern och Nordafrika genomföra detta projekt under 2020-2022. Projektet är en fortsättning på tidigare samarbete under 2014-2019. The finns flera resultat som visar förändring i maktstrukturerna inom de deltagande förbunden, till exempel: Andelen kvinnor i ledarpositioner ökade i flera länder på nationell nivå: Irak från 30% till 40%; Jordanien från 5% till 15%; Tunisien från 16% till 22%. Internt, har ett antal kvinnor blivit valda till olika poster inom sina förbund i Libanon, Egypten och Tunisien. Kvinnornas medlemskap har ökat med 7,5% i genomsnitt i Jordanien och nått 40% i Tunisien, Algeriet och Irak, vilket är en kvot inom PSI. Projektets regionala karaktär utgör en plattform för att få kunskap om jämställdhets lagar och praxis inom MENA-regionen, erfarenhetsutbyte och strategisk planering

Detta projekt syftar till att stärka kapaciteten och öka kvinnornas deltagande och ledarskap i fackförbund inom förhandlingsteknik, påverkansarbete, strategisk planering och organisering. Projektet strävar också att genom en ökat alliansbyggandet påverka interna fackliga strukturer och de nationella lagstiftningarna i frågor som rör jämställdhet. Detta kommer att uppnås genom utbildningar och gemensamma kampanjer. Projektets resultat kommer att verifieras genom projektets eget uppföljningssystem samt en extern utvärdering.

Resultat i korthet

2020
Projektet resulterade i att facken utvecklade, förberedde material och genomförde nationella kampanjer mot könsdiskriminering i lag: I sju länder använde PSI-medlemsförbund sociala medier, virtuella plattformar och producerade kommunikationsverktyg för sina kampanjer.