Strengthening public services unions for quality public services, decent work and social dialogue in Chad

Public Service International (PSI) kommer tilslammans med Fackförbundet ST och en samarbetspartner i Tchad, Fédération de Syndicats du Secteur Public du Tchad, genomföra detta projekt under 2020-2022. Genom partnerförbundet kommer andra PSI-anslutna förbundatt delta i projektet. Projektet är en fortsättning på tidigare samarbete 2018-2019, 60295. Projektets första år har resulterat i flera positiva förändringar vad gäller fackets gemensamma ställningstagande och kampanjer för de fackliga rättigheterna. Samtidigt har projektet påverkats av den negativa politiska och ekonomiska utvecklingen i landet, eftersom facket behövde ägna krafter åt dessa kontextuella utmaningar.
Projektet syftar till att stärka förbunden internt, att öka antalet kvinnor och unga som tar ledande positioner och engagerar sig fackligt och att öka enigheten mellan de olika facken som är anslutna till PSI för att öka det totala inflytandet som facket har i Tchad. Projektets resultat kommer att verifieras genom projektets eget uppföljningssystem.

Resultat i korthet

2020
Facket aktiva kampanjarbete om hanteringen av Covi-19 och uppsökande verksamhet på arbetsplatser ledde till förbättrade arbetsvillkor och skydd för arbetarna. Facket deltog i den sociala dialogen med regeringen och lyft fram kraven från den gemensamma fackliga plattformen, tack vare ökad kapacitet i påverkansarbetet och förhandlingar som projektet bidragit till.