Building sustainable public services unions in Burkina Faso

Public Services International (PSI) ska tillsammans med Fackförbundet ST och tre samarbetspartner i Burkina Faso genomföra detta projekt under 2020-2022. Projektet är en fortsättning på tidigare samarbete 2018-2019. Projektets första år har lett till att tre fackföreningar inom hälsovårdssektorn - fackföreningar som organiserar läkare, barnmorskor och sjuksköterskor - har förenat sig med en federation och påbörjat ett strukturellt utbyte mellan ledarskapet i frågor som rör administration, rekrytering och representation av kvinnor och unga. Det är fortfarande ganska sällsynt att de professionella fackföreningarna inom den offentliga sektorn förenas på detta sätt, vilket gör detta resultat speciellt. Det finns emellertid utmaningar som detta projekt kommer att arbeta med.
Projektet syftar till att stärka förbundens egna finansiella hållbarhet, att öka antalet kvinnor och unga som tar ledande positioner och engagerar sig fackligt och att öka enigheten mellan de olika facken som är anslutna till PSI för att öka det totala inflytandet som facket har i Burkina Faso. Projektets resultat kommer att verifieras genom projektets eget uppföljningssystem.

Resultat i korthet

2020
De tre facken inom vården har bildat en federation i 2019 och detta har spelat en viktig roll för att försäkra efterlevnad av viktiga lagar och samarbeta med regeringen kring Covid-responsen. Partnerskapet mellan regeringen och facket inom ramen för den sociala dialogen gjorde det möjligt att tillgodose arbetarnas krav på att förbättra vårdpersonalens levnads- och arbetsvillkor.