Strengthening Organisational and campaigning capacities of PSI Affiliates in Egypt

Public Services International (PSI) ska tillsammans med Kommunal och Vision och fyra samarbetspartners i Egypten genomföra detta projekt under 2020-2022. Projektet är en fortsättning på ett tidigare samarbete under 2014-2019. Trots en ännu hårdare antifacklig lagstiftning och praxis av myndigheterna lyckades facken inom den offentliga sektorn att bygga allianser och kräva respekt för fackliga rättigheter i enlighet med nationella lagar och internationella konventioner. Facken är också engagerade i flera rättsliga processer, eftersom många fackförbund nekades eller fått sin registrering återkallad som en del av statliga repressioner mot oberoende aktörer. Eftersom situationen i Egypten vad gäller fackliga rättigheter har försämrats, syftar detta projekt att bygga upp en ny modell av facklig organisering för att öka fackets motståndskraft och skapa förutsättningar för att agera för fackliga rättigheter. Projektets resultat kommer att verifieras genom projektets eget uppföljningssystem.

Resultat i korthet

2020
Projektet fokuserade på medlemsutbildningar i fackliga rättigheter, framför allt, rätten att organisera samt i att nätverka för en samlad facklig respons mot Covid-19. Facken inom offentlig sektor uppmärksammade förekomster av prekära och informella anställningar som särskilt drabbar kvinnor och kom med förslag som de tar upp i den sociala dialogen. Facken fortsätter bevaka brister i hur Egypten uppfyller ILOs rekommendationer och har förberett och lämnat in material till den 109 ILO session som pågår 2021.