Strengthening Organisational and campaigning capacities of PSI Affiliates in Egypt

Public Services International (PSI) ska tillsammans med Kommunal och Vision och fyra samarbetspartners i Egypten genomföra detta projekt under 2020-2022. Projektet är en fortsättning på ett tidigare samarbete under 2014-2019. Trots en ännu hårdare antifacklig lagstiftning och praxis av myndigheterna lyckades facken inom den offentliga sektorn att bygga allianser och kräva respekt för fackliga rättigheter i enlighet med nationella lagar och internationella konventioner. Facken är också engagerade i flera rättsliga processer, eftersom många fackförbund nekades eller fått sin registrering återkallad som en del av statliga repressioner mot oberoende aktörer. Eftersom situationen i Egypten vad gäller fackliga rättigheter har försämrats, syftar detta projekt att bygga upp en ny modell av facklig organisering för att öka fackets motståndskraft och skapa förutsättningar för att agera för fackliga rättigheter. Projektets resultat kommer att verifieras genom projektets eget uppföljningssystem.

Resultat i korthet

2019. De fyra fackförbunden har efter utbildningar i facklig organisering och finansiering skapat nya fackliga kommittéer på arbetsplatser där de inte begränsas lika hårt av den restriktiva egyptiska lagen om fackföreningar, med stärkta demokratiska beslutsfattande, nära kontakt med sina medlemmar och ökat engagemang och representation bland kvinnor. Trycket från nationella aktörer tillsammans med internationell uppmärksamhet och fackets påverkansarbete har gjort skillnad för fackliga rättigheter i Egypten där regeringen har återupptagit dialogen med facken och upphävt fängelsestraffet för engagemang i oberoende fackföreningar.