Decent Work and Quality Public Services in Municipal Sector

Public Services International (PSI) ska tillsammans med Vision och 7 samarbetspartners i Paraguay genomföra detta projekt under 2020-2022. Projektet är en fortsättning på tidigare samarbetsprojekt under 2014-2019. Koordineringskommittén för PSI-anslutna fack, CONSAISP grundades 2017 och ersatte den centrala federationen som inte fungerade bra. Trots splittringen i fackföreningsrörelsen, projektet lyckades med att närma det olika fackets ställning mot varandra och visa en enad front för att försvara offentliga tjänster. Solidaritetsaktioner om viktiga frågor, t.ex. pensionsreformen och fackliga kampanjer som aktivt genomfördes under det turbulenta valåret har bidragit till en förbättrad publik profil för facken inom offentliga sektorn.

Denna utveckling kommer att fortsätta under den nästa perioden med fokus på ökad samordning mellan facken för att föra en effektiv kampanj mot urholkningen av den offentliga sektorn. Den ostabila och spända politiska situationen i landet gör att även vunna rättigheter och slutna kollektivavtal återkallas eller inte följs av företag och staten. De huvudsakliga aktiviteterna inkluderar utbildningar både i de nyckelämnena som förhandling, opinionsarbete, ledarskap och nya frågor så som jämställdhet, organisering av unga, anständiga arbetsvillkor och kvalité i den offentliga sektorn. Projektets resultat kommer att verifieras genom en extern utvärdering.

Resultat i korthet

2020 De viktigaste resultaten är det sätt som PSI-anslutna facken arbetade tillsammans för att motsätta sig regeringens reformpaket, presentera en alternativ modell, organisera en studie om arbetsförhållanden och genomföra framgångsrika kollektiva förhandlingar för att försvara arbetstagarnas rättigheter och vinna, trots pandemin. Det viktigaste resultatet gällde sjuksköterskorna och deras fackförening, APE, som efter tio år äntligen fått gehör för sitt lagförslag till en reformerad yrkesstruktur för vårdpersonal med en budget som gör det möjligt att genomföra lagen från och med februari 2021. Lagen kommer att gynna mer än 12 000 sjuksköterskor (av totalt 15 000) och ger förbättrad karriärutveckling och öppenhet i interna attesterings- och befordringsförfaranden.