Strengthening unions for quality public health systems in West and Central Africa

Public Services International (PSI) ska tillsammans med Kommunal och två samarbetspartner i Liberia, NAHWUL och Niger, SUSAS genomföra detta projekt under 2020-2022. Projektet är en fortsättning på ett tidigare projekt. I Liberia uppstod en ny allians med det nationella arbetscentret som har anslutit sig till påverkansarbete för erkännandet av fack inom den offentliga sektorn (och hälsosektorn i synnerhet). I Niger ledde verksamheten till lärdomar om hur man bättre kan förbereda kvinnor och unga för rekrytering och organisering inom facket.

Alla två länder lider av mångfaldiga problem inom det offentliga hälsosystemet: underfinansiering, brist på tillräcklig personal och leveranser av material, hälsofarlig och livsfarlig arbetsmiljö, brist på sjukförsäkring för hälsovårdare osv. Hälsovårdssystemet har en inbyggd diskriminering mellan olika grupper av arbetare samt litar på en stor arbetskraft från volontärer. Hälsosystemet i dessa länder befinner sig i en akut behov av reform både vad gäller arbetsvillkor för hälsoarbetare och systemets kapacitet att leverera samhällstjänsten med kvalité på lika villkor till befolkningen. Projektet kommer att fokusera på att stärka de lokala facken internt vilket ses som en förutsättning för att kunna uppnå ökad organiseringsgrad och påverkanskraft.

Syftet med projektet är specifikt för varje land. I Liberia kommer projektet att bidra till att facket erkänns som aktör och utvecklar ett starkt demokratiskt ledarskap och den finansiella stabiliteteten. I Niger är målet att organisera arbetare inom hälsosektorn brett över olika yrkesområden och med särskilt fokus på kvinnor och unga samt att främja kollektivavtal. Detta kommer att uppnås genom utbildningar för ledare och aktivister; medvetandehöjande kampanjer för ökat medlemskap i facket; stärkandet av interna strukturer och arbetsmetoder. Projektets resultat kommer att verifieras genom projektets eget uppföljningssystem.

Resultat i korthet

In Liberia, arbetade projektet med informationsspridning om hantering av Covid-19. Ett ihärdigt påverkansarbete ledde till att en fackets ledamot ingick i den statliga kommittén för Covid-19, detta trots det faktum att facket försätter motverkas av regeringen.
In Niger, ett arbete för att stärka kvinnornas och unga arbetares ställning inom facket resulterade i att 33 kvinno- och ungas kommittéer etablerats och blivit en utbildningsplattform för medlemmarna och en kanal för fackligt engagemang.