Human Rights, Trade Unions and Quality Public Services for Refugees and Migrant Workers

Public Services International (PSI) ska tillsammans med Vårdförbundet, Akademikerförbundet SSR, ST och Vision och 20 samarbetspartner i Libanon, Tunisien, Algeriet och Jordanien genomföra ett projekt under 2020-2022. Projektet är en fortsättning på ett nytt samarbete mellan partner i frågan om mänskliga rättigheter för flyktingar och migranter som inleddes 2018 (60290). Kommunal har varit med i de första åren men av interna skäl är inte med i det fortsatta arbete. Detta enligt Kommunal kommer int epåverka projektets förutsättningar.
Ett resultat som har uppnåtts under de inledande åren är att de lokal förbunden, genom sin ledning och fackliga aktivister, har insett att flykting- och migrationsfrågorna påverkar förutsättningarna för facket i de berörda länderna och att facket har en roll att spela för att säkerställa anständigt liv och anständiga arbetsvillkor för denna utsatt och strakt marginaliserad grupp. En annan faktor är erkännandet av facket som en nyckelaktör för implementering av Global Compact on Migration (GCM) vilket är ett robust internationellt samarbetsramverk i linje med Agenda 2030. Facket kan bidra även till Global Compact on Refugees, GCR genom sitt engagemang på hemmaplan. Lärdomar från tidigare år har lett till att Jordan har inkluderats då landet är centralt för att arbeta med dessa frågor.

Antalet flyktingar förväntas inte minskas i regionen. Samma gäller migration och arbetsmigration, vilka kan ses som ett permanent drag hos den globala ekonomin. Det gör att det är av kritisk betydelse att facket utvecklar kunskap, kapacitet och engagemang i frågan. Fackets opinionsbyggande arbete från gräsrotsnivå och genom alla nivåer, tillsammans med alliansbyggande med aktörer i det civila samhället, är nödvändiga för att motverka spridningen av rasistiska och främlingsfientliga attityder och diskriminering på arbetsmarknaden.

Projektet syftar till att utveckla fackets kapacitet att arbeta med flykting- och migrationsfrågor utifrån ett rättighetsbaserat perspektiv. Detta kommer att göras genom att öka fackliga ledares förståelse av att genom att försvara flyktning- och migrantarbetares rättigheter, stärker facket egna intresse i att försvara och utöka arbetsrättigheter för alla; genom en serie av seminarier och utveckling av relevanta utbildningsmaterial; genom användandet av projektets outputs för att främja kollektiva förhandlingar och den sociala dialogen samt genom att öka fackets synlighet och stärka allianser för att ha ökat inflytande på politik. Projektets resultat kommer att verifieras genom projektets eget uppföljningssystem.

Resultat i korthet

Projektet fokuserade på hur Covid-19 påverkade främlingsfientlighet, ekonomiskt kris, social trygghet och våld mot kvinnor. En serie av webinars genomfördes där fackliga representanter formulerade fackliga positioner i dessa frågor med hänsyn till situationen för migranter och flyktingar i respektive länder. Videomaterial och andra material för fackens påverkanskampanjer producerats och distribuerats.