Empowering women in the informal sector 2020-22

I Indien hittas 89 % av arbetskraften inom den informella ekonomin (ILO 2018).

I den informella sektorn livnär sig människor genom arbete som inte sker genom en etablerad arbetsgivar-arbetstagarrelation. Transaktionerna för arbetet syns inte hos myndigheter, beskattas inte och innebär osäkerhet både i termer av inkomst och arbetsvillkor.

Yrken som återfinns i den informella ekonomin är bland annat; jordbruk, hushållsarbete, gatuförsäljning, bygg- och hantverksarbete, textil och sömnad.

SEWA är en facklig organisation för de informellt arbetande och riktar sig till kvinnor. Dessa är de fattigaste kvinnorna som lever av sina små enskilda affärsverksamheter. De har inte tillgång till sociala trygghetssystem, de får inte regelbunden lön, de utgör den del av Indiens befolkning som helt saknar skydd.

SEWA arbetar för att organisera dessa kvinnor för att erkänna deras arbete, få tillgång till grundläggande socialt skydd och förbättra deras arbets- och levnadsvillkor.

Projektet har som mål att:
• Organisera fler egenanställda kvinnor inom den informella ekonomin i SEWAs fackförbund
• Att etablera s.k. skills centers. Ett i Rajasthan och två i Uttar Pradesh. Dessa center är en del i SEWAs organiseringsstrategi.
• Utbildning av unga ledare
• Ökad mobilisering av medlemmar genom användningen av sms för att nå ut till dem.
• Förbättrade medlemsservice genom en behovsstudie kring vad det finns för arbetstillfällen för unga och vad de då behöver för utbildning för att komma ifråga för sådana jobb.

Resultat i korthet

På grund av covid-19-pandemin har detta projekt fått anpassa sin verksamhet, eftersom medlemmarna är särskilt utsatta för pandemins socioekonomiska konsekvenser.

Under 2020 genomfördes många olika aktiviteter och insatser för att mildra pandemins effekter. Dessa handlar om allt ifrån utdelning av matpaket, utbildningsinsatser för arbetstagares barn, tillgång till sjukvård samt så kallade community centers.

Fackförbund utbildades kring digital rekrytering. Medlemmar utbildades i användandet av digitala kommunikationsverktyg.