HTUR- Defending human and trade union rights at risk

Projektet arbetar för att stärka självständiga fackrörelser och för att utöka respekt för arbetarnas rättigheter.
Ett speciellt redskap levereras av projektet: det pågår en övervakning av respekt för arbetarnas rättigheter i alla ITUC länder. De rapporterar och all information systematiseras till en Global Rigths Index, som vinner mer och mer plats i världen, som en indikatör av mänskliga rättigheterna i arbestlivet.
Dessutom har projektet en satsning med stöd (mest kampanjstöd och juridiskt) till fackliga organisationer i de länder som bedöms ha störst risk för facklig aktivism.

Resultat i korthet

Världsfacket ITUC producerar med stöd av detta projekt den årliga Global Rights Index, som är ett verktyg för facket och andra aktörer för att analysera situationen av mänskliga rättigheter i arbetslivet i hela planeten.
Dessutom fokuserar projektet i ett antal länder där facklig aktivism bedöms vara riskfulla. Under 2020 riktades stöd till facket i Guatemala, som påverkade för att ta fram skyddsprotokoll på arbetsplatser under pandemin.