Building Trade Union capacities in SEE and NIS

Projektet söker bygga upp fackliga krafter genom att främja subregionalt fackligt samarbete och åtgärder inom området för ekonomiska och rättsliga reformer.
Målet är att de medverkande fackförbunden kan samarbeta bättre i regionen. Med EU-anpassningen som bas finns ett bättre erfarenhetsutbyte och ett nätverk av experter inom ekonomi och rättsfrågor.

Resultat i korthet

Världsfacket ITUC, genom sin regionala europeiska enhet PERC, genomför detta projekt i Balkans och i Sydösteuropa, i samarbete med svenska LO och TCO.
projektet har under några år byggt upp fackliga nätverk inom specialliserade ämnen: Hälsa- och arbetsmiljö, ekonomi, kommunikation, ekonomi, m.m. Nätverkande har gett resultat. I många länder tillämpar specialister de kunskaper som seminarier och utbyte producerar.
I Ukrania till exempel påverkade facket och fick staten att erkänna Covid-19 som ett arbetssjukdom och därmed regler angående skyddprotokoll, vaccination, etc.
Facket i Georgia, Kazakhstan fick igenom viktiga förändringar i arbetslagar som bekräftar rätt till organisering och respekt till de internationella konventionerna.
Ekonominätverket har bearbetat förslag på strategier för återuppbygnaden av ekonomin i regioner efter pandemin.