Kapacitetsutvecklingsprogrammet

Kapacitetsstärkande insatser för partners med verksamhet i våra samarbetsländer. Metodutveckling med en personal med syfte att förenkla och förbättra ffa planering, uppföljning och utvärdering samt tematiska områden såsom jämställdhet, miljö, konflikt och hiv.

Resultat i korthet

Resultat från detta projekt kommer efter nästa rapporteringsperiod.