Strengthening musicians’ union in India and Indonesia

Svenska Musikerförbundet ska tillsammans med det globala facket International Federation of Musicians (FIM) och 3 samarbetspartners i Indien och Indonesien genomföra detta projekt under åren 2020-2022. Projektet är ett nytt projekt.

Under 2017 erhöll dock FIM och partnern i Indonesien medel för en kapacitetsstärkande workshop. Goda resultat nåddes då i flera frågor, bland annat gällande ökad kunskap kring administration och styrning, vilket också skapat goda möjligheter för denna projektperiod. De huvudsakliga problem som projektet ska adressera handlar om följande:

* Svårigheten med att ingå social dialog med arbetsgivare.

* Ett spretigt arbetssätt inom facken där fokus behövs på rätt målsättningar.

* Utmaningar med att ta in medlemsavgifter.

* UNESCO: s rekommendation från 1980 om konstnärens status verkar inte ha gett något konkret resultat i regionen, vilket påverkar arbetstagares situation (arbetsvillkor, fackliga rättigheter etc.).

* Säkerhet och hälsa för musikerna är en tuff utmaning. 

* Musikplattformar online (streaming och nedladdning) genererar inte intäkter för musiker.

Projektets mål är därför att:

* Deltagande fackföreningar har förbättrat dess ledning och styrning. De har arbetat för bättre hållbarhet genom en ny, väl utformad, väl accepterad medlemsavgiftsstruktur. .

* Deltagande fackföreningar har inlett lobbyverksamheter om musikers status. De har nått ut till politiska beslutsfattare. De har arbetat med utkast till lagstiftning eller riktlinjer och främjat dem inför lämpliga beslutsfattare. De har inlett en dialog eller en förhandling med arbetsgivare i sektorn.

* Deltagande fackföreningar har antagit policys för jämställdhet. De främjar dessa policys inom musikbranschen.

* Deltagande fackföreningar har tagit fram sin egen bedömning av säkerhets- och hälsofrågor i sektorn. De har börjat utveckla program för att öka medvetenheten om dessa frågor, för sina egna medlemmar såväl som för de lämpliga beslutsfattarna.

För att uppnå detta bygger projektet på nationella workshops med deltagande av internationella experter. De lokala fackföreningarna kommer därefter att utforma och anta en arbetsplan med uppföljningsaktiviteter som organiseras och finansieras av fackföreningarna själva. Projektets målgrupp består av ledare, styrelseledamöter och aktiva medlemmar i berörda fackföreningar. Projektets resultat kommer verifieras med hjälp av projektets egna uppföljningssystem.

Resultat i korthet

Resultat från detta projekt kommer efter nästa rapporteringsperiod.