Strengthening unions in the security and cleaning sectors in Peru and Colombia

Projektet är en fortsättning på Transports och UNI:s multilaterala samarbeta att stärka facken inom städ- och säkerhetsbranschen i Peru och dess kapacitet att förhandla bättre arbetsvillkor speciellt inom arbetsmiljö- och säkerhetsfrågor och försvara föreningsfrihet, sociala rättigheter och förbättrad jämställdhet inom sektorn. För perioden har proejktet utökats till att även inkludera Colombia. Branschen präglas av låga löner, undermåliga arbetsvillkor och med låg facklig anslutning. De anställda har marginaliserats och diskriminerats i många år särskilt gällande kvinnor och migrantarbetare. Länndernas regeringar genomför antifackligt politik och den ökade närvaron av multinationella företag riskerar att minska arbetstagarnas rättigheter och förmåner inom sektorn, skapa konflikter och undergräver möjligheten att skapa god social dialog och förhandlingar. Projektet kommer att ha en positiv inverkan på fackföreningarna och utveckla regionala solidaritetsåtgärder att driva arbets- och fackliga rättigheter för att minska de negativa konsekvenserna i den nuvarande politiska kontexten. Målet är att få fler medlemmar och därmed styrka att förhandla goda kollektiva avtal med förbättrade arbetsvillkor inklusive jämställdhets- och miljöstandarder. Det är också viktigt att sektorns fack kan nätverka, bilda allianser och få verktyg att mötas via sociala medier och att nå globala ramavtal.

Resultat i korthet

Ett nytt arbetssätt har tvingats fram, att bli mer digital, i exempelvis rekrytering av nya medlemmar.
Protester och kampanjer via sociala medier har också ökat vilket skapar möjligheten för medborgare att få en bild över hur det ser ut. Exempelvis arbetslösheten för lokalvårdare i Peru och hälso- och säkerhetsproblemen för arbetarna i säkerhetsföretaget Prosegur.

Några av projektets arbete fick flyttas fram då både politiska och antifackliga attacker från arbetsgivare omöjliggjorde framsteg. Allt fick fokuseras på att bevara jobben och säkra hälsan hos de anställda. Exempelvis lyckades facket stoppa en uppsägning av 500 offentliga städarbetare anställda i ett privat företag då de istället blev anställda av kommunen då företagen upphörde.

Facken bidrar också till en bättre miljö. I Peru där företagen har bristande engagemang i frågan och den offentliga nedskräpningen är stor, fortsätter facken att driva frågan om ansvarsfull hållbar städning och sortering av sopor.

I vissa globala företag har fackens möjligheter till att förhandla bättre villkor nästan helt upphört. Det bidrog till att facken mobiliserade sig alltmer, i demonstrationer och på sociala medier. Facken har kunnat kräva sina rättigheter genom att vända sig till företagens huvudkontor. I de flesta fall har vissa problem lösts, till exempel i G4S Peru erkändes förhandlingskommissionen, vilket inte varit fallet tidigare. Dessutom kunde den planerade avstängningen utan lön för fler än 1.000 arbetare stoppas, och dessa arbetstagare fick inte permitteras som företaget hade tänkt sig.

Projektet har under 2018 - 2019 bl a utvecklat specifika organisationskampanjer. Detta har lett till en ökning av medlemskapet, främst inom den privata bevakningssektorn (Prosegur, Securitas, G4S) och inom städ (Fenaomp, Sitobur y Sintraeslimp). Utbildning inom hälsa och säkerhet har påbörjats. Projektet rapporterar även att de organisationsutvecklande aktiviteterna har gett resultat och det syns en tydlig utveckling i förbundens kompetens. Detta återspeglas i sättet att planera och definiera sina fackliga strategier, följa upp och presentera resultat.
Det man gjort för att uppnå resultaten/effekterna har varit utbildningar och möten i olika former.