Organising and negotiating global agreements in the ICTS and Post & Log. sectors in Latin America and the Caribbean

Det multilaterala regionala projektet mellan Seko och UNI är en fortsättning på tidigare insatser och fokuserar på organisering och dialog med de multinationella giganterna Amércia Móvil, Telefónica och Liberty Global inom telekomsektorn i Peru, El Salvador, Nicaragua, Panama, Guatemala, Colombia, Nicaragua, Jamaica och Saint Lucia. Politiska förändringar har lett till avreglering av arbetsrättsligas lagar eller arbetsreformer och lagt ut verksamheten på underleverantörer som Atento och Teleperformance. Detta har medfört en ökad antifacklig politik och att arbetstagarnas rättigheter ständigt hotas. Att organisera anställda, öka kunskap och medvetenheten om fackliga rättigheter och färdigheter i företagen och deras underleverantörer är den största utmaningen inom telekommunikationssektorn i regionen. Målet med insatsen är att stärka facken och dess medlemmar i deras fackliga rättigheter och organisering för att representera sina medlemmar och uppnå goda kollektivavtal. Detta ska ske genom kampanjer och tematiska utbildningar kring fackliga rättigheter, förhandlingsteknik, icke-diskriminering och jämställdhet. Telefónicas underleverantörer som ska kartläggas, vidare ska projektet utbyta erfarenhet med de andra fackföreningsallianserna och stärka kommunikationsarbetet i sociala medier. Uttalat mål är att uppnå globala ramavtal med branschens aktörer.

Resultat i korthet

Facken i projektet har trots pandemin lyckats förnya sina avtal utan att minska lönerna eller andra större försämringar. Hälsa och säkerhet har varit de stora fokusområdena som facket drivit och som resultat fick myndigheterna vidta skyddsåtgärder.
Fler workshops än planerade kunde genomföras då de genomfördes digitalt med många fler deltagare än om det skulle varit fysiska. Det har gett att fler kunnat utbyta erfarenheter, bilda allianser och hitta gemensamma strategier för att förbättra arbetsvillkoren.
I samband med tecknandet av ett av kollektivtalen på ett företag skapade facket en visselblåsarfunktion på sociala medier.
Projektets deltagande fack har haft visst fokus på gender frågorna likväl som hbtqi frågorna. Det har delvis resulterat i att antalet kvinnor i arbetsledande befattningar i företag har ökat och fler har blivit aktiva inom sin fackliga organisation.
Sopsortering och återvinning är redan verklighet i postföretag och fackföreningarna stöder starkt tillämpningen av detta vilket ökat medlemmarnas miljö- och klimat engagemang.