Strengthening the Finance Sector in Latin America

Insatsen sker i samarbete mellan Finansförbundet och UNI och syftar till att med påverkan, förhandlingar och utbildning, förändra förutsättningarna för facken inom multinationella bank- och finansföretag och offentliga banker i Argentina, Brasilien, Colombia, Costa Rica, Paraguay och Peru. Fokus under kommande period är fortsatt konsolideringen av uppnådda mål med fortsatt
arbete inom UNI Network of International Banks som är ett utmärkt verktyg för lobbyverksamhet och uppbyggnadsarbete och hantera den digitala utvecklingen av branschen. Andra aktiviteter är utbildning av fackliga ledare i fackliga rättigheter och förhandlingsteknik, fortsatt samarbete och nätverkande med banker och allianser för förbättrad kapacitet för lokala fackföreningar att delta i nationella och regionala samordnade åtgärder och se till att efterlevnaden följs av de undertecknade ramavtalen och främja nya ramavtal. Vidare vill man främja jämställdheten inom fackföreningarna och öka andelen medlemmar totalt.
I regionen finns flera fackföreningar i samma verksamhet/bank, vilket försvagar fackets styrka och organisation. Det finns också organisatoriska svagheter i Paraguay, Peru, Colombia. Fackföreningsledare saknar erfarenhet och behöver kunskap hur man bedriver arbetet och hur man ska möta den digitala utvecklingen med införandet av internetbanker, som påverkar banksektorns traditionella arbete och som har orsakat hundratals uppsägningar. En annan utmaning är den ökade antifackliga verksamheten både från regeringar och arbetsgivare i regionen. De offentliga banker försvagas via politiska åtgärder som minskar i antal och möjliggör ekonomisk frihet och kredithantering för den privata sektorn och ger vinster på bekostnad av arbetstagare och befolkningen.

Resultat i korthet

Projektet bidrog till att en kommunikaitons app togs fram. 1 500 deltog med sina tankar, idéer som ett led i förberedandet av förhandlingar.
I Argentina lade facket fram ett förslag gällande reglering av hemarbete som sedan godkändes av parlamentet. Dessutom ett skyddsprotokoll för speciellt utsatta personer, transpersoner. I praktiken innebär detta att Riksbanken ska kvotera transpersoner vid anställningar. En unik överenskommelse och den första i sitt slag och kommer att påverka att alla statliga institutioner.
I Brasilien kan de bankanställda som blir utsatta för våld i hemmet få juridiskt- och ekonomiskt stöd samt ledighet.