LLDP Labour Law development Program 2020-2022

Projektet avser att bygga upp och förbättra den fackliga rörelsens förmåga att bedriva juridisk verksamhet för arbetarnas intresse. Det planeras att bedriva juridisk arbete, stödja lokala strukturer, samt internationell påverkan. Programmet har projekt i tre länder: Colombia, Guatemala och Kambodja.

Resultat i korthet

Resultat från detta projekt kommer efter nästa rapporteringsperiod.