Strengthening the trade unions in the new context Vietnam

Projektet är en ny fas av ett flerårigt samarbete mellan LO och VGCL. Tidigare under 2010-2012 har man byggt upp en struktur för utbildning och utbildat utbildare. Nu kommer man att fortsätta att utveckla och bygga upp VGCL:s utbildningsstruktur, med fokus på utbildningsverksamhet för organisering, aktiva lärandemetoder, studiecirkelmetoden och förhandlingar.

Resultat i korthet

Resultat från detta projekt kommer efter nästa rapporteringsperiod.