Strengthening the trade unions in the new context Vietnam

Detta är en fortsättning på samarbetet mellan den svenska och den vietnamesiska fackrörelserna. För det vietnamesiska sidan är centralorganisationen VGCL (Vietnam General Congress of Labour) och för den svenska sidan är LO-TCO Projektkansli tillsammans med IF-Metall.
Under många år har VGCL fått stöd från Sverige, för att utveckla en utbildningsstruktur. Perioden 2014 – 2017 var lyckad i det anseende att ett omfattande system för utbildare skapades och sattes igång. Det systemet består av olika nivåer av utbildare (från F1 till F7) med olika grader av expertis. Dessutom har VGCL byggt upp en egen infrastruktur för utbildningscenter i form av en facklig skola med tillhörande logistik och boende.
Med den struktur som grund, vill VGCL, genom detta projekt, utöka medlemskapet under de nya ekonomiska omständigheter som råder i Vietnam. Det är så att fram till nyligen fanns inte öppning för utländska företag och facklig organisationer i dessa. Numera öär det möjligt att arbetstagarna bildar fackklubbar även på arbetsplatser med utländska arbetsgivare. VGCL vill öka medlemskapet i den privata sektor och speciellt har det valts att arbeta i några Sverige-relaterade fabriker. Det finns framförallt inom textilindustrin företag som levererar till svenska, som H&M och annat.

Resultat i korthet

Svenska centralorganisationer LO och TCO har haft genom Union to Union ett långvarigt samarbete med vietnamesiska VGCL. 2020 var avsslutningsåret för projektet.
Under många år bidrog projektet att bygga upp ett utbildningssystem som gav ut hundratals fackliga organisatörer i landet och tusentals facklig aktiva.
Under de tre sista åren arbetade VGL i att organisera fackliga klubbar i företag som har relation med Sverige (delar av leverantörskedjor). Insatserna var framgångsrika och ledde till bättre arbetsvillkoren i dessa arbetsplatser.