Transformation by Building Workers Power Nepal

Stärka GEFONT genom fyra olika strategier. Vanliga fackliga medlemmar kommer att utbildas, personer som kan fungera som vidareutbildare kommer att utbildas, rekryteringskampanjer för att få fler medlemmar kommer att genomföras och man vill också arbeta för att vanliga fackliga medlemmar ska få ökat inflytande på politiken i Nepal.

Resultat i korthet

Centralorganisationen GEFONT har under många år av samarbete med svenska LO och TCO utvecklat ett fungerande system för facklig utbildning.
Under 2019 och 2020 har projektet satsat på utbildning av utbildare, vilket förstärker förmågan att organisera. Detta i sin tur ledder till starkare fackliga organisationer, kollektivavtal och bättre arbetsvillkor.
Under 2020 har pandemin orsakat många svårigheter för att genomföra aktiviteter, men GEFONT var aktivt i att försvara arbetarnas rättigheter och anmäla många fall av kränkkningar.