Airports Hubs in Latin America

Svenska fackförbundet Seko tillsammans med ITF (International Transport Workers Federation), det regionala ITF Americas och 4-50 partners i länderna Colombia, Peru och Brasilien, ska genomföra detta projekt under åren 2020-2022. Projektet är nytt men har med sig erfarenheter och basfakta från ett tidigare projekt inom flygsektorn i Latinamerika.

Regionens flygindustri genomgår en stor utveckling med avregleringar och där privatisering av både flygbolag och flygplatser sker som får konsekvenser för de anställda och dess fackliga företrädare. Vid varje flygplats passerar årligen ca 35-40 miljoner passagerare vilket ger enormt stora arbetsplatser med många yrkeskategorier. Projektet berör naven – flygplatserna – de viktigaste inom regionen.

Projektfokus är att värva medlemmar och bygga facklig arbetsplatsorganisationer. De viktigaste frågorna som ska hanteras är att otrygga arbeten växer, trycket på arbetet växer när arbetsgivare förväntar sig mer arbete från färre personer, fler arbetar extra obetalt. Det handlar också om att reagera och agera då brott mot arbetsrätten sker och då arbetare har otillräcklig utbildning, kompetens och för lite fortbildning för att klara den snabba utvecklingen.

En tidigare kartläggning av de fackliga förbunden visar att det också finns interna utmaningar. Det handlar om att utveckla solidaritet mellan facken på samma flygplats och de demokratiska strukturerna i de egna organisationerna. Kvinnor är underrepresenterade. De lokala förbunden som deltar i projektet är på olika nivåer då det gäller kapacitet och erfarenhet av fackligt arbete vilket gör att en kartläggning kommer att inleda projektarbetet. Allt för att kunna stödja på rätt sätt med såväl ledarskapsträning, utbildning, erfarenhetsutbyten och hitta innovativa sätt att samla och samarbeta inte bara mellan många fack utan också mot många företag.

Projektet kommer att hitta nyckelpersoner som kan bilda en facklig flygplatskommitté. Kommitténs arbete kan då bli att initiera och genomföra flygplatsomfattande kampanjer och organisera såväl medlemmar som förtroendevalda. Idén med Hubs-modellen är att inkludera varje arbetare och typ av arbetare på flygplatsen; från markpersonal till kabinpersonal, från mekanik till flygledare till städare och bagagepackare. Detta gäller även för alla typer av anställningar från osäkert anställda arbetare vid underleverantörer till flygplatsannställd personal. Det övergripande målet med projektet är att flygplatsarbetare är väl representerade av aktiva demokratiska fackföreningar som samarbetar. Projektet kommer att följas upp regelbundet och stort i slutet på varje år. Projektet verifieras genom de egna systemen.

Resultat i korthet

Projektet har trots pandemin och en flygindustri som lamslagits (95%av flygsektorn) nått ett av sina mål. De har lyckats utse en samordnare per flygplats som ska koordinera jobbet med att få alla att hålla ihop och driva sina krav gemensamt. Känslor har flödat bland fackens medlemmar, av sorg, ilska, uppgivenhet etc. Projektet bidrog för att dessa kunde bearbetas tillsammans via en specifik kommunikationskanal. Satsningen gav energi till deltagarna och nu blickar de framåt.