Colombia -Strengthening journalists safety and Trade Union

Svenska Journalistförbundet, tillsammans med IFJ International federation of Journalists stödjer genom detta projekt förstärkningen av den colombianska federationen FECOLPER. Projekten pågår mellan 2020 och 2022 och är en fortsättning på den initierade verksamheten under perioden 2018 – 2019.
Syftet med projektet är att fortsätta det hittills framgångsrika arbetet för att förstärka journalisternas situation i ett post-konflikt land som Colombia och förstärka organisationen FECOLPER, som kom att vara en viktig aktör i samhället som legitim representant för journalister och mediearbetare.
FECOLPER har under de senaste åren blivit erkänt i flera fora som en viktig röst i landet. Dock organisationsgraden är fortfarande svag eftersom en stor del av våldsamhet i landet riktas just mot fackliga- och MR-aktivister. Hot och trakasserier har varit en del av vardagen för FECOLPERs medlemmar under de senaste åren.

Resultat i korthet

Journalistförbundet i Colombia (FECOLPER) har haft samarbete med Union to Union och svenska Journalistförbundet i över ett decenium. Under den period har Colombia gått stora ändringar, inte minst relaterade till inbördeskriget som slutade med fredsavtalet 2016.
FECOLPER har under tiden blivit starkare som representant av mediearbetare och rättighetskrävande organisation. Situationen efter fredsavtalet har inte blivit mycket lättare för journalister då tryck från många håll blev hårdare. I många fall resulterar det i hotade, trakasserade eller mordade journalister.
Pandemin och en auktoritär regim var en kombination som försvårade situationen för facket och journalister. Trots det lyckades FECOLPER anpassa sina aktiviteter med digitala verktyg. Nationela seminarier genomfördes, studier om medielansdskapet i Colombia lanserades och fick bra gehör i samhället.