Latin America -Digital Organising Campaign IFJ LA

Svenska Journalistförbundet, tillsammans med IFJ International federation of Journalists och dess fem regionkontor genomför ett programliknande paket av projekt i fem regioner, varav Latinamerika är en.
Projekten pågår mellan 2020 och 2022 och är en fortsättning på den initierade verksamheten under perioden 2018 – 2019.
Projekten avser att genomföra en djup diskussion hos medlemmar på regional och nationell nivå. Huvudmålet är att förändra de fackliga strukturerna och arbetssätt för att få journalistfacket att bemöta de nya tiderna. Resonemanget bakom projekten är att journalistiken har förändrats markant som industri och som yrke under de senaste decennierna av IT utveckling och globalisering. Facket däremot har i princip fortsatt med samma metoder och strukturer, som inte alltid bemöter de nya arbetsformer, anställningsvillkoren och kommunikationsmöjligheter i världen.
Latinamerika projektet kommer att ha specifika extra satsningar i att förbättra federationernas kapacitet att förhandla kollektivavtal på olika nivåer.

Resultat i korthet

En del av styrkor fick kanaliseras i att hantera konsekvenser av pandemin, samt andra svårigheter relaterade till det politiska konfliktfyllda läget i regionen.
Under 2018 och 2019 gjorde journalistfacket en allians med akademin, vilket resulterade i studier i många länder om journalisternas situation i det digitala landskapet.
2020 var ett år av restriktioner och utmaningar p.g.a.C-19. Men trots det Peru, Puerto Rico, Paraguay och Mexiko har gått fram genom till exempel att förnya sina stadgar för att anpassa strukturer till digital verksamhet.

Covid-relaterade restriktioner ledde till många kränkningar i mediearbetarnas rättigheter. Facket var aktivty i att uppmärksamma alla dessa fall och kräva säkerhet och skydd för journalister.