Eastern Europe - Digital Organising Campaign.

Svenska Journalistförbundet, tillsammans med IFJ International federation of Journalists och dess fem regionkontor genomför ett programliknande paket av projekt i fem regioner, varav Östeuropa är en.
Projekten pågår mellan 2020 och 2022 och är en fortsättning på den initierade verksamheten under perioden 2018 – 2019.
Projekten avser att genomföra en djup diskussion hos medlemmar på regional och nationell nivå. Huvudmålet är att förändra de fackliga strukturerna och arbetssätt för att få journalistfacket att bemöta de nya tiderna. Resonemanget bakom projekten är att journalistiken har förändrats markant som industri och som yrke under de senaste decennierna av IT utveckling och globalisering. Facket däremot har i princip fortsatt med samma metoder och strukturer, som inte alltid bemöter de nya arbetsformer, anställningsvillkoren och kommunikationsmöjligheter i världen.

Resultat i korthet

Projektet är en del av en global satsning från Journalisternas internationella federation- IFJ. Målet är att fram till 2022 ta fram nya organisations- och arbetsformer, som bemöter den digitala eran.

Journalistfack i länder som Ukraina, Montenegro, Norra Makedonien, Serbien och Belarus genomfördes seminarie och digitala workshops för att analysera mediearbetarnas situation i det digitala landskapet. Det ledde till att lansera anpassade digitala verktyg för att underlätta journalisters arbete online. En regional arbetsgrupp för att organisera unga arbetare var också skapad.

Pandemin gjorde att en del av krafterna kanaliseras i att hantera konsekvenser relaterade till restriktioner, men också andra svårigheter relaterade till det politiska konfliktfyllda läget i regionen.