MEAW -Digital Organising Campaign IFJ MEAW

Journalisternas arbetsvillkor skall förbättras och kvinnliga journalisters rättigheter stärkas i arabregionen och mellanöstern. En väsentlig del av projektet syftar till att demokratisera journalistförbunden. Det görs genom utbildning av de fackliga ledarna i organisationsutveckling och kollektivavtalsförhandlingar.

Resultat i korthet

Resultat från detta projekt kommer efter nästa rapporteringsperiod.