MEAW -Digital Organising Campaign IFJ MEAW

Svenska Journalistförbundet, tillsammans med IFJ International federation of Journalists och dess fem regionkontor genomför ett programliknande paket av projekt i fem regioner, varav Mellanöstern är en.
Projekten pågår mellan 2020 och 2022 och är en fortsättning på den initierade verksamheten under perioden 2018 – 2019.
Projekten avser att genomföra en djup diskussion hos medlemmar på regional och nationell nivå. Huvudmålet är att förändra de fackliga strukturerna och arbetssätt för att få journalistfacket att bemöta de nya tiderna. Resonemanget bakom projekten är att journalistiken har förändrats markant som industri och som yrke under de senaste decennierna av IT utveckling och globalisering. Facket däremot har i princip fortsatt med samma metoder och strukturer, som inte alltid bemöter de nya arbetsformer, anställningsvillkoren och kommunikationsmöjligheter i världen.
MENA-projektet har två regionspecifika förväntade resultat, dessa handlar om deras satsningar för att stärka nyskapade federationer i konfliktfyllda länder (Syrien, Libyen), samt specifik stärkning av förmåga att förhandla kollektivavtal.

Resultat i korthet

Projektet är en del av en global satsning från Journalisternas internationella federation- IFJ. Målet är att fram till 2022 ta fram nya organisations- och arbetsformer, som bemöter den digitala eran.
Under 2018 -2020 förstärktes arbete i regionen. Det Palestinska journalistförbundet har fått igenom kollektivavtal med den statliga mediakonsern och fått också till dialog på ministernivå. Digitala verktyg lanserades för facket i Jemen och Palestina för att underlätta kommunikation och organisering. I samma linje skapades också en regional arbetsgrupp om digitalmedia.
Journalistfacket var också aktivt i att kräva mediearbetarnas rättigheter till säkerhet i den konliktdrabbade regionen.