Africa -Digital Organising Campaign

Svenska Journalistförbundet, tillsammans med IFJ International federation of Journalists och dess fem regionkontor genomför ett programliknande paket av projekt i fem regioner, varav Afrika är en.
Projekten pågår mellan 2020 och 2022 och är en fortsättning på den initierade verksamheten under perioden 2018 – 2019.
Projekten avser att genomföra en djup diskussion hos medlemmar på regional och nationell nivå. Huvudmålet är att förändra de fackliga strukturerna och arbetssätt för att få journalistfacket att bemöta de nya tiderna. Resonemanget bakom projekten är att journalistiken har förändrats markant som industri och som yrke under de senaste decennierna av IT utveckling och globalisering. Facket däremot har i princip fortsatt med samma metoder och strukturer, som inte alltid bemöter de nya arbetsformer, anställningsvillkoren och kommunikationsmöjligheter i världen.
För regionen Afrika finns det ett särskilt delmål i projektet, det handlar om att utbilda journalister i rapportering av klimatförändring för att påverka samhället och lobba för konkreta åtgärder.

Resultat i korthet

Projektet är en del av en global satsning från Journalisternas internationella federation- IFJ. Målet är att fram till 2022 ta fram nya organisations- och arbetsformer, som bemöter den digitala eran.
Projektorganisationerna har undersökt situationen för unga journalister och tillgång till nya teknologier. En viktig framgång var att under 2020 bildades för första gången ett journalistförbund i namibia.
Projektet har också utbildat ett 40-tal journalister i hur rapportera om klimatförändring.