Ethical Trading Initiative (ETI) Sweden

Genom den globala handeln spelar den privata sektorn en viktig roll för en inkluderande och hållbar ekonomisk tillväxt i låg- och medelinkomstländer. ETI Sverige ska föra samman olika aktörer för att gemensamt hitta lösningar så att brott mot mänskliga rättigheter inte begås inom ramen för svenska företags produktionskedjor.

Många svenska företag har komplexa globala produktionskedjor med flera nivåer av leverantörer, och ofta med begränsad spårbarhet. Detta gör det komplicerat att garantera en rättvis och hållbar produktion genom hela kedjan. Många svenska företag vill göra skillnad och syftet med ETI Sverige är att uppmuntra och guida företag med globala produktionskedjor att anta hållbara metoder. Detta kan ske genom samarbetsprojekt och rådgivning.

Resultat i korthet

2020 var ETI Sveriges första verksamhetsår. Fokus har legat på att sätta upp administrativa rutiner, anställa personal, etablera en fungerande arbetsplats och att sätta upp rutiner för samarbete med medlemmarna och andra ETI organisationer (JETI).