Ethical Trading Initiative (ETI) Sweden

Genom den globala handeln spelar den privata sektorn en viktig roll för en inkluderande och hållbar ekonomisk tillväxt i låg- och medelinkomstländer. ETI Sweden ska föra samman olika aktörer för att gemensamt hitta lösningar så att brott mot mänskliga rättigheter inte begås inom ramen för svenska företags produktionskedjor.

Många svenska företag har komplexa globala produktionskedjor med flera nivåer av leverantörer, och ofta med begränsad spårbarhet. Detta gör det komplicerat att garantera en rättvis och hållbar produktion genom hela kedjan. Många svenska företag vill göra skillnad och syftet med ETI Sweden är att uppmuntra och guida företag med globala produktionskedjor att anta hållbara metoder. Detta kan ske genom rapporteringsverktyg och rådgivning.

Resultat i korthet

Resultat uppdateras kontinuerligt