Hotel, Restaurant, Catering and Tourism Asia

Svenska fackförbundet HRF, tillsammans med IUF (International Union of Food, Agricultural, Hotel, Restaurant, Catering, Tobacco and Allied Workers’ Associations), det regionala IUF Asia/ Pacific och ett antal partners i länderna Indonesia, Myanmar, India och Filippinerna ska genomföra detta projekt under åren 2020-2022.

I Asien där turismsektorn växer, är många arbetare migranter från andra länder, de flesta jobben är osäkra och lönerna är låga. Många är berövade sina dokument och lever i ständig oro, under slavliknande förhållanden. Samtidigt skapas nya jobb. Fackförbund i Asien möter våld och kränkningar av fackliga rättigheter, fackligt engagerade blir avskedade, förföljda och våldsoffer.

Med stöd av den globala fackliga federationen IUF kan detta stoppas. IUF koordinerar med de nationella fackförbunden, dess nätverk eller federationer för förbättrad organisering, stöd till kollektivavtalsförhandlingar och särskilt stöd till kvinnors fackliga rättigheter.

Projektet har hittills varit framgångsrikt och nu handlar det om att höja standarderna inom branscherna, med bättre löner, rättvisa och säkra anställningar samt respekt för rättigheter och ökad jämställdhet.

Denna period kommer projektet att satsa på färre länder (fyra istället för 10) och samtidigt inkludera fler lokala partnerorganisationer. Projektets fokus kommer att vara på de ledande företagen inom sektorerna hotell, restaurang, catering och turism. Satsningen på färre länder ger också en ökad möjlighet att satsa på att försvara det krympande utrymme som demokratin fått.

Projektets resultat kommer verifieras med stöd av projektets egna uppföljningssystem.

Resultat i korthet

I Myanmar har den fackliga organisationen HLOB gett medlemmar inom hotellbranschen i Bagan stöd för att få tillgång till trygghetssystem samt att kunna kräva minimilöner under covid-19-pandemin.

Facket vid Myanmar Bagan Golf Club har framgångsrikt förhandlat fram permitteringsstöd för sina medlemmar under pandemin.

I Indonesien har omkring 300 fackliga ledare och medlemmar flera gånger deltagit i protester mot en omstridd lag, Omnibuslagen.