Promote women's participation in their unions Africa

Svenska fackförbunden Kommunal, Hotell- och restaurangfacket (HRF) och svenska Livsmedelsarbetareförbundet tillsammans med IUF (International Union of Food and Allied Workers’ Associations), IULs regionala organisation och partners i 16 afrikanska länder ska genomföra detta projekt under åren 2020-2022. Det är en fortsättning på tidigare års projekt.

IULs kvinnoprojekt i Afrika är ett av de mest lyckade projekt som bedrivs med stöd av Union to Union. Det genomförs i länder som har utmaningar av såväl politisk som ekonomisk karaktär. Terrorism och fattigdom finns i olika former. Kvinnor och unga är i majoritet inom lantbruk- livsmedelsproduktion och hotellsektorerna.

Under 2014-2016 lyckades projektet nå ca 180 000 personer och under 2018 rekryterades 1 500 nya kvinnliga medlemmar. Projektet har fått resultat som både räddat livet, bokstavligen, på hushållsanställda och förändrat de afrikanska fackförbundens representation och fokus på jämställdhet. Under 2018 i Zambia, blev en ung kvinna vald som generalsekreterare för sitt förbund och för första gången någonsin blev en kvinna vald till vice ordförandeposten för jordbrukare i Zimbabwe. I Sydafrika förbättrade facket mammaledigheten till fyra månader med 80 procents lön och 2 månader betalt.

I varje land skapar facken kvinnokommittéer sina mål, och genomför sedan de aktiviteter lokalt som behövs för att nå dem. Alla länder samverkar kring de fackliga utmaningarna som gäller organisering, stöd till informellt anställda och andra utmaningar i sektorerna. Våld mot kvinnor, inklusive sexuella trakasserier, ska vara en prioriterad fråga på fackföreningarnas agenda. Hälsa och säkerhet för kvinnliga arbetare ska förbättras och därmed ska färre olyckor, skador och yrkessjukdomar och hiv/aids förekomma. Det handlar också om att kvinnor blir bättre informerade, kan förhandla och ta en aktiv del av de globala frågorna som klimatförändringar, livsmedelssäkerhet och andra relaterade frågor.

Projektet har ett stort mervärde eftersom det fokuserar på kvinnors rättigheter. Projektet använder sig av olika strategier som bygger på aktivt lärande.
Projektets resultat kommer verifieras med stöd av projektets egna uppföljningssystem.

Resultat i korthet

I Tanzania lyckades man under 2020 förhandla fram ett nytt kollektivavtal på ett bryggeri, som innebär att mammaledigheten förlängs från 3 till 6 månader.

Fackförbundet TUICO har ändrat sin konstitution, så att kvinnor inkluderas i samtliga lokala förhandlingar på alla arbetsplatser. Ett av fackförbundets tydligaste krav är att det ska finnas möjlighet till barnpassning vid arbetsplatserna.

I Kenya har fackförbundet KUDHEIHA förhandlat fram barnpassning vid tre hotell. Facket har även förhandlat fram att mammor som ammar får komma till jobbet en timme senare på morgonen och sluta en timme tidigare på kvällen.

I Malawi har facket förhandlat fram att ammande kvinnliga arbetstagare vid en hotellkedja får utökad tid till att amma under arbetstid.

I Nigeria har förhandlingar lett till att mammaledigheten inom livsmedelssektorn ökat från 12 till 16 veckor.

I Uganda har alla samarbetspartner till den globala fackliga federationen IUF beslutat att inkludera kvinnor i samtliga förhandlingsteam.