Subregional organisational development for unions in the agricultural and food sectors in South America

Svenska Livsmedelsarbetareförbundet och Kommunal fackförbundet tillsammans med IUF (International Union of Food, Agricultural, Hotel, Restaurant, Catering, Tobacco and Allied Workers’ Associations), det regionala IUF "Regional Latinoamericana UITA" (Rel-UITA) och ett antal partners i Costa Rica, Colombia, Peru och Honduras ska genomföra detta projekt under åren 2020-2022.

Produktionen av socker och bananer är omfattande i de länder och styrs i stor utsträckning av transnationella företag. På landsbygden är det lätt att utnyttja arbetstagare och kontraktsanställningar är vanligt. IUF har sedan länge ett samarbete med lantarbetarförbunden och har som strategi att bistå med stöd i försvaret av deras rättigheter.

Inom livsmedelsproduktionen och lantbruket sker också ett arbete för att organisera fler, även inom den informella ekonomin, och särskild satsning görs på kvinnor och ungdomar.

Även fisket och viss verksamhet i dryckesindustrin omfattas av detta projekt, som ska bidra till starkare fack som kan förhandla inom sina sektorer och lyfta verksamheten från arbetsplatsnivå och föra politisk dialog på nationell nivå.
Regionprojektet IUF i Latinamerika arbetar för att stärka de fackliga strukturerna och nätverkande i regionen, med fokus på 4 länder: Honduras, Colombia, Costa Rica och Peru. Målet är att fackliga strukturer i de prioriterade länderna ska stabiliseras och medlemsbasen ska öka. Nätverkande ska ökas i subregionen genom framförallt kommunikationsarbete och samverkan i aktioner.

Resultat i korthet

I flera av projektländerna har kollektivavtal förhandlats fram. Detta påverkar tusentals arbetstagare positivt.