IUF Asia Agriculture Workers Education and Organising

Svenska fackförbundet Kommunal tillsammans med IUF (The International Union of Food, Agricultural, Hotel, Restaurant, Catering, Tobacco and Allied Workers’ Associations), det regionala IUF Asia/ Pacific och ett antal partners i Indien, Pakistan, Myanmar och Filippinerna ska genomföra detta projekt under åren 2020-2022.

Projektet är en fortsättning på tidigare projekt arbete men med färre länder, tydligare mål och därmed ett ökat fokus på att i dessa länder bidra till självständiga, demokratiska fackliga organisationer inom lantbruket.

Asien är välkänd producent av olika livsmedelsprodukter och det är stora multiföretag som tar över marknaden och så kallad ”Land Grab” gör att de mindre, ofta familjeägda, plantagen försvinner. Påverkan på klimatet är stort, vattenbristen ökar och svårigheterna för arbetarnas rätt till mat gör fattigdomen än större. De flesta arbetare är anställda under osäkra villkor. Tvångsarbete, barnarbete och kränkningar av kvinnors rättigheter är enorma problem. Arbetarna har också ofta allvarliga problem när det gäller hälsa och säkerhet då skadliga kemikalier, som Paraquat (herbicidal), Glyfosat (ogräsmedlet) och Endosulfan (insektsgift) , används mycket i jordbruket.

Projektet har också tydliga mål kring miljö och klimat och kommer genom olika aktioner och kunskapsökande insatser jobba för att minska klimatpåverkan och säkra arbetsmiljön hos arbetarna. Ett förväntat resultat är att främja hållbart jordbruk.

Projektet arbetar också med att organisera arbetarna så att kraven och kollektivavtalen kan bli bättre.

Projektets resultat kommer verifieras med stöd av projektets egna uppföljningssystem.

Resultat i korthet

En effekt av att fler kvinnor har organiserat sig under de senaste tre åren är att plantageledningen på flera plantager erkänt kvinnokommiteer som arbetar med frågor inom vatten, sanitet och hälsa. Detta har även resulterat i bättre tillgång till rent vatten och bättre tillgång till sanitet vid plantagerna.

Omkring 870 fackligt aktiva i Indien har deltagit i fackliga utbildningar om statligt ekonomiskt stöd. Dett har lett till att man under pandemin har kunnat koordinera medlemmars ansökningar till staten för att få stöd.

I Myanmar har projektet fortsatt att öka medvetenheten kring farliga kemikalier inom jordbruket.