Union Rights for workers in the agricultural and food sectors in Brazil

Svenska Livsmedelsarbetareförbundet tillsammans med IUF (International Union of Food, Agricultural, Hotel, Restaurant, Catering, Tobacco and Allied Workers’ Associations), det regionala IUF "Regional Latinoamericana UITA" (Rel-UITA) och ett antal partners i Brasilien ska genomföra detta projekt under åren 2020-2022.

Situationen i Brasilien efter händelserna som ledde till president Dilma Rousseffs avgång och det senare valet av Bolsonaro som president, orsakade en extremt komplicerad situation. Staten börjar inta klara antifackliga inställningar och all utrymme som det civila samhället hade vunnit under senare tiden, börjar bli hotad eller avstängd.

Projektet avser att stärka den fackliga förmågan att försvara arbetarnas rättigheter i en mer och mer försämrande miljö. Detta kommer att ske i olika sektorer som IUF arbetar i. Köttproduktionen är en viktig undersektor. Brasilien är en av världens största exportörer av kött (FAO Meat Market Review 2019), det finns stora koncern i landet, men arbetsvillkoren har alltid varit dåliga. På landsbygden finns både jordbrukarorganisationer och även ursprungsfolk, som också kämpar mot överexploatering av både människor och naturen. Till sist kommer det att handla om att stärka organisering av facket inom livssektor, här mest fokuserat i att bygga nätverk av fackliga organisationer kring stora koncern.

Ett viktigt inslag i projektet är att samordna sina krafter och aktiviteter med andra viktiga aktörer av civilsamhället, såsom ursprungsfolkorganisationer, feministiska rörelser, miljöaktivister, m.m.

Resultat i korthet

Lokala, regionala och globala fack lyckades genom en kampanj stoppa en föreslagen försämring av arbetstagares möjligheter till regelbundna pauser och återhämtning under arbetsdagen.

Kollektiv förhandling av projektpartnern CONTAR skapade förbättringar för 360,000 familjer, där arbetstagare jobbar inom jordbrukssektorn.