Fackliga rättigheter för lantarbetare och livsmedelssektorn Brasilien

Situationen i Brasilien efter händelserna som ledde till president Dilma Rousseffs avgång och det senare valet av Bolsonaro som president, orsakade en extremt komplicerad situation. Staten börjar inta klara antifackliga inställningar och allt utrymme som det civila samhället hade vunnit under senare tiden, börjar bli hotat eller stängt.

Projektet avser att stärka den fackliga förmågan att försvara arbetarnas rättigheter i en mer och mer försämrande miljö. Detta kommer att ske i olika sektorer som IUF arbetar i. Köttproduktionen är en viktig undersektor och Brasilien är världens största exportör av kött. Det finns stora koncerner i landet, men arbetsvillkoren har alltid varit dåliga. På landsbygden finns både jordbrukarorganisationer och även ursprungsfolk, som kämpar mot överexploatering av både människor och naturen.

Till sist kommer det att handla om att stärka organisering av facket inom livssektorn, här mest fokus på att bygga nätverk av fackliga organisationer kring stora koncerner. Ett viktigt inslag i projektet är att samordna sina krafter och aktiviteter med andra viktiga aktörer av civilsamhället, såsom ursprungsfolkorganisationer, feministiska rörelser, miljöaktivister, m.m.

Resultat i korthet

Facken CONTAC och CNTA i Brasilien, arrangerade ett möte kring lagen NR36 kring köttproduktion. Ett möte där fackliga ledare, arbetare, arbetsrättsspecialister och företrädare för åklagarmyndigheten (MPT) analyserade de framsteg och aktuella frågor som finns när det gäller skydd av hälsa och säkerhet i den brasilianska köttproduktionen. Mötet var ett resultat av projektets arbete att jobba för att minska arbetsskadorna samt ett samarbete med andra experter, exempelvis Santa Catarina Federal University (UFSC). Ett minskat arbetstempo i produktionskedjan är en förändring som nu genomförs, på uppdrag av MPT. Det finns också en bättre samordning av resurser mellan facken CONTAC och CNTA som gynnar alla arbetare inom köttproduktionen i Brasilien.

Women Workers of Nestlé Network skapades den 4 december i Sao Paulo. Den 14 augusti åkte över 60 000 kvinnor från hela Brasilien till Brasilia och deltog i demonstrationen som hade fokus på demokrati, rättvisa och mot våld mot kvinnor.

Ett samarbetsavtal tecknades den 31 juli i Argentina mellan Confederación de Organizaciones de Productores Familiares del MERCOSUR Ampliado (COPROFAM: Expanded Confederation of Family Farmer Organisations of MERCOSUR) och federationen IUF. I flera år har båda organisationerna samlat erfarenhet och olika kunskaper när det gäller utmaningar relaterade till klimatförändringar, migration, kön och jämlikhet, och försvar och främjande av arbetare på landsbygden och om familjejordbrukets roll för att skydda livsmedelssäkerheten.

Vid facket FETARs andra kongress presenterades en del av en studie om fruktproduktion som är en del av projektets arbete. PÅ CONTARs kongress, valdes 8 kvinnor till styrelsen (av 16 platser) och en kvinna till vice ordförande. En ny federation skapades: Federación Latinoamericana de Trabajadores del Sector SucroEnérgetico (Felatrase).

Förutom den anti-fackliga politiken finns också våld mot det civila samhällets organisationer. Polisen dödar en person var femte timme i Rio de Janeiro. I hela Brasilien rapporterades 65 000 våldsamma dödsfall 2017. Våldet ökar också på landsbygden. Organiserad brottslighet, våld och konflikter skapar rädsla, avskräcker och hindrar medborgarnas deltagande i samhället. År 2019 ökade antalet mord på miljökämpar och ursprungsbefolkning. Det är mycket svårt för HBTQ-personer att utöva sina rättigheter. År 2019 mördades 124 HBTQ-personer i landet. De flesta av dessa dödsfall inträffade efter misshandel och tortyr.