Trade union education in the hotel sector in East Africa

Det svenska fackliga förbundet Hotell och restaurangfacket, HRF tillsammans med IUF, ( International Union of Food, Agricultural, Hotel, Restaurant, Catering, Tobacco and Allied Workers’ Associations), IUF Afrika och tre fackliga samarbetspartners i länderna Kenya, Uganda and Tanzania ska genomföra detta projekt under åren 2020-2022.

Detta projekt fortsätter från år 2018 och syftar till att stärka de förbund som organiserar personal inom hotellsektorn så de ska bli bättre på att ta tillvara arbetarnas intressen. Redan nu har det gett resultat då facket i Tanzania har slutit ett antal nya avtal, fått fem nya branscher och fem nya kvinnokommittéer.

Sexuella trakasserier är fortfarande ett stort hot mot produktivitet och det mentala välbefinnandet för arbetarna i sektorn. I de flesta länder finns det en lag om sexuella trakasserier men det finns ingen rapporteringsmekanism. Genom projektet insåg fackföreningar att de måste fylla detta gap och de fortsätter att jobba med den frågan under pågående perioden.

Tack vare utbildningar i fackligt ledarskap kunde många fackföreningar förhandla fram nya kollektivavtal och satsning framöver kommer att ge fler och bättre avtal. Projektet kommer också ge stöd till att rekrytera nya medlemmar med tonvikt på kvinnor och unga. Just kvinnors arbetsvillkor ska beaktas och policy för diskriminerade grupper samt sexuella trakasserier ska utvecklas och omfattas av kollektivavtal. Även arbetsmiljöfrågorna kommer att stärkas genom utbildningar. Projektets resultat kommer verifieras med stöd av projektet egna uppföljningssystem.

Resultat i korthet

Projektets lokala partner har framgångsrikt anpassat kommunikationen utifrån covid-19-pandemin, genom att använda sig av sociala medier, särskilt för att nå yngre medlemmar.

I kampen mot sexuella trakasserier har projektet arbetat för kompetenshöjning kring rättigheter och jämställdhet. Detta har resulterat i att fler kvinnor nu vågar anmäla sexuella trakasserier på sina arbetsplatser.