Organising in Private Railway Companies

Svenska fackförbundet Seko tillsammans med ITF (International Transport workers Federation), och partners i Ukraina ska genomföra detta projekt under åren 2020-2022.
Projektet var helt nytt 2018 och fokuserar på att ge de anställda inom järnvägssektorn en ökad levnadsnivå. Järnvägen mellan Ryssland och Kina är en allt viktigare handelsväg genom de allt bättre transportmöjligheterna. Samtidigt privatiseras järnvägsnätet alltmer. De anställda och de fackliga får genom privatiseringar nya utmaningar, nya sätt att agera på för att säkerställa schysta arbetsvillkor samt schyst hälsa och säkerhet på arbetsplatserna. Då facken är ovana att agera i den privata sektorn fick projektet en svår start 2018 men under 2019 har rekryteringen av nya medlemmar, ofta unga arbetare, gått över förväntan. Projektets mål är att fackförbunden i projektländerna har kunskap och engagemang för att organisera järnvägsarbetare inom den privatiserade järnvägssektorn samt att de samarbetar med varandra för att stödja och dela erfarenheter samt stödjer varandras kampanjer. Utbildning av ledare, förtroendevalda samt medlemmar är en del av projektet strategier.

Resultat i korthet

Projketet har tidigare år varit framgångsrikt i att organisera och skapa dialog med regeringen. Tyvärr lyckades de inte, av olika skäl på senare år, främst på grund av pandemin, att genomföra någon verksamhet under 2020.
Nu satsar de på att skapa strategier för att möte den förändring som sker i och med privatiseringen av all tågtrafik och annan offentlig transport.