Union building in Indian hubs

Svenska fackförbundet Seko tillsammans med ITF (International Transport Workers Federation), det regionala ITF Asia Pacific med partners i Indien ska genomföra detta projekt under åren 2020-2022.
Den indiska hamnsektorn spelar en viktig roll för att upprätthålla tillväxten av landets handel. Det finns för närvarande 12 större transportnav, varav en stor hamn, som administreras av en styrelse som utses av Indiens regering. Hamnarbetarfacken brottas med frågorna som privatisering, outsourcing och ökad användning av kontraktsarbetare med korta anställningar. Projektet påbörjades under 2017 och har varit framgångsrikt. Genom kraftfulla strategier, såsom exempelvis kampanjer, har de under 2018 rekryterat nästan 3 000 nya medlemmar på kort tid. De deltagande fackliga organisationerna lyckades också förhandla till sig åtta kollektivavtal som visar att de har färdigheter att försvara fackliga rättigheter och utveckla schysta arbetsvillkor. Projektet fortsätter att ha fokus på att kampanja och rekrytera fler medlemmar, förtroendevalda och därigenom utöka den fackliga närvaron i de viktiga naven inom sjöfarten. Det handlar också om att skapa demokratiska fackliga organisationer, utbilda representanter och skapa nätverk mellan de olika fackliga organisationerna. Det finns en majoritet av unga arbetare och ett ökande antal kvinnliga arbetare i logistikbranschen som inte är representerade och som har specifika frågor. Projektet kommer att bidra till en förändring och kvinnors frågor och deltagande i beslutsfattande organ inom fackföreningarna kommer att stärkas. Projektets resultat kommer att verifieras med stöd av projektets eget uppföljningssystem.

Resultat i korthet

Indiens arbetare, som många är internmigranter, drabbades svårt i pandemin. Benämningen ”Walking class” blev känt då inga transporter fanns så de fick gå hem. Jobben stannade av och då många endast var kontrakterade per dag var det svårt för många att få pengar till exempelvis mat. Facken gick in med pengar och stöttade upp humanitärt för att många skulle överleva.
Facken påbörjade digitala utbildningar med framgång. Exempelvis Medlemsvärvning, ledarskapsutveckling, utbildning i förhandlingsteknik, arbetsrelaterade och fackliga rättigheter.
Resultatet blev 1 660 nya medlemmar, ett nytt förbund blev registrerad som facklig samt att fyra nya avtal tecknades.