Organising Workers in Urban Transport and Seafarers

Projektet har två delar, en satsning på kvinnliga sjömän och den andra handlar om transporter i större städer. Kvinnor i Algeriet kommer att vara mentorer i de satsningar som ska skapa utrymme för kvinnor att vara med och fatta beslut inom de egna förbunden samt att alla har lika lön för lika arbete. Det handlar också om att kvinnorna ska ha en bra och säker arbetsmiljö samt schysta arbetsvillkor. I transportsektorn handlar projektet om att organisera och utveckla kapaciteten hos de fackliga förbunden som är verksamma i den utveckling som sker för ett mer hållbart och klimatsmart alternativt resande. Sluta avtal, skapa nätverk mellan de olika facken samt bygga allianser med andra organisationer är viktiga beståndsdelar i projektet. Det betyder också att påverka regeringar och andra investerare så att satsningarna inom transport sektorn blir så bra så möjligt utifrån alla aspekter. Tillsammans utvecklas transportsektorn positivt.

Resultat i korthet

Projektet har bidragit till ökade insikter kring jämställdhet mellan kvinnor och män, och trots pandemin kunde ett närverk mellan kvinnliga sjömän i länderna Algeriet, Tunisien, Marocko, Egypten och Sverige startas upp. Deras mål är att bekämpa könsbaserade orättvisor och våld mot kvinnor.

I Tunisien har ett nytt fackligt ledarskap engagerat sig i unga och kvinnors frågor vilket gör att facket där har fått fler unga och kvinnliga medlemmar att bli aktiva.

Projektet har bidragit till att en gemensam arbetsplan har tagits fram som ska ge en ökad fokusering på genderperspektiven för de kvinnliga sjömännen.