Teachers – the movers and the shakers

Lärarnas Riksförbund vill berätta om lärares villkor i andra länder. Syftet är att bygga solidaritet med lärare över nationsgränser och att visa på den fackliga rörelsens betydelse för att stärka lärares villkor i olika länder, och elevers rätt till utbildning. Genom att belysa det visar de också att facket är viktigt här i Sverige, och att vi inte ska ta någonting för givet.

De vill också genomföra projektet för att lyfta fram lärares viktiga roll för att skapa ett demokratiskt och hållbart samhälle. I sitt informationsprojekt ska de fokusera på situationen i Turkiet där lärare tvingats fly landet då de fått sina licenser indragna i det hårdnande politiska klimatet.

Genom en resa kommer de samla material till en serie artiklar, webbsidor, podcasts, bilder, filmer eller pressmeddelanden. Deras kanaler utgörs bland annat av tidningen Skolvärlden, Ir.se, Lärarpodden, nyhetsbrev och sociala medier.

Resultat i korthet

Under 2019 reste Lärarnas Riksförbund tillsammans med Saco och SULF (Sveriges Universitets- och Lärarförbund) till Turkiet. Det visade sig att det av säkerhetsskäl var svårt att intervjua enskilda lärare. Insikterna gjorde att de behövde planera om projektet. Fokus under resan blev istället att etablera kontakt med den fria fackföreningsrörelsen.