Reserep. Tidn. Arbetsterapeuten

Tidningen Arbetsterapeuten ska följa arbetsterapeuter under arbetsdagen i Kapstaden, Sydafrika. De vill genom reportagen öka kunskapen om hur arbetssituationen ser ut för arbetsterapeuter, och hur personerna de hjälper har det i andra delar av världen, där resurserna är mindre än i Sveirge. De vill också konkret visa hur arbetsterapeuter kan bidra till en hållbar utveckling.