Reserep. Skolledares ställning i tre länder

Tidningen Skolledaren ska göra ett resereportage per år 2018-2020. Skolledaren vill skildra skolledarnas ställning i Sydafrika, Kuba och Indien.
Med tre planerade reportagen ska sprida kunskap om kollegers roll, ställning och arbetsuppgifter till svenska skolledare. Öka deras kunskap om internationella fackliga frågor, i synnerhet skolledares, men också inspirera till internationella kontakter. Att fler av Sveriges Skolledarförbunds medlemmar får upp ögonen för internationella frågor, att ett internationellt samarbete om arbetsvillkoren och arbetssituationen är viktigt. Vilka förutsättningar har rektorer och skolledare att ge en god utbildning till de elever som kommer till skolan? Vilka ekonomiska och praktiska förutsättningar arbetar en rektor med i en alldeles "vanlig" skola?

Projektnummer:
60376
Land:
Projektorganisationer:
Tidn. Skolledaren
För mer information kontakta Beatrice Jansson