Reserep. Läkemedelsförsörjning på olika villkor

Tidningen Svensk Farmaci ska göra en reportageresa per år 2018-2019. De vill, via många intervjuer på plats, visa upp arbetsvillkoren och arbetsvardagen för farmaceuter och belysa graden av facklig organisering, men också spegla de enorma globala skillnader och orättvisor som råder när det gäller tillgång till läkemedel för den enskilda patienten. Målet är också att visa upp de väsensskilda förutsättningar som råder för läkemedelsförsörjningen i olika länder.

Projektnummer:
60375
Land:
Projektorganisationer:
Tidn. Svensk Farmaci
För mer information kontakta Beatrice Jansson