Fackförbundet STs informationsprojekt

Informationsprojektet fokuserar framförallt på att öka kännedomen i Sverige om de utvecklinsgprojekt som Fackförbundet ST:s deltar i.

Det finns ett intresse bland medlemmar och förtroendevalda för förbundets internationella arbete, men medvetenheten om förbundets internationella engagemang är relativt lågt. Ambitionen är att involvera ST:s medlemmar i det internationella arbetet i högre utsträckning.

Resultat i korthet

Under 2020 ställdes versamheten om och en informationsbroschyr färdigställdes. Det gick oväntat bra att samla in material trots pandemin samt att sammanställa och distribuera den till ST:s olika avdelningar. ST har också utbildade studentinformatörer, vilket ledde till ökat intresse, och under våren 2021 genomförs temaföreläsningar om ST:s internationella samarbete vid universitet och högskolor.

2019 bjöds två projektdeltagare från Tchad till Sverige för att sprida kännedom om den fackliga situationen och arbetet för mänskliga rättigheter. Ett seminarium genomfördes tillsammans med Union to Union https://www.uniontounion.org/fackligt-aktiva-i-tchad-arbetar-att-fa-till... . Gästerna besökte Arbetsmiljöverket där de berättade om situationen i Tchad för styrelsen och medlemmar på det lokala fackförbundet, vad de kämpar med som facklig rörelse och hur de drabbas av bristen på demokrati och fungerande offentlig förvaltning. Besöket var mycket uppskattat och efter mötet hörde flera medlemmar från Arbetsmiljöverket av sig via mejl med uppskattande ord.

Av flera aktiviteter 2018 bjöds bland annat en gäst från utvecklingssamarbetet i Ukraina till Sverige. Gästen deltog i ett seminarium på MR-dagarna tillsammans med Union to Union på temat: ”Trakasserad, fängslad eller mördad för jobbets skull”. Besöket och seminariet resulterade bland annat i en film av Union to Union https://www.facebook.com/uniontounion/videos/1379518515516868/ och en artikel i Amnesty Press http://www.amnestypress.se/artiklar/reportage/26339/mr-dagarna2018-fackl...