Fackförbundet ST:s informationsprojekt

Informationsprojektet fokuserar framförallt på att öka kännedomen i Sverige om Fackförbundet ST:s utvecklingssamarbeten som finansieras genom Union to Union. Det finns ett intresse bland medlemmar och förtroendevalda för förbundets internationella arbete, men medvetenheten om förbundets internationella engagemang är relativt lågt. Det finns generellt en ambition att involvera ST:s medlemmar i det internationella arbetet i en högre utsträckning. Ett sätt att göra detta är genom att tillvarata erfarenheterna från sina egna projektdeltagare från något av deras utvecklingsprojekt. Förbundet vill också involvera kommunikatörerna från förbundet i större utsträckning genom att en kommunikatör följer med på en fältresa en gång per år. De vill också satsa på vidareinformatörer/ambassadörer.

Projektnummer:
60374
Land:
Projektorganisationer:
ST
För mer information kontakta Beatrice Jansson