Reserep. Fattigdom, kamp och framtidshopp

För några år sedan gjorde Dagens Arbete en stor läsarundersökning som visade att läsarna vill se mer internationellt material i tidningen. Rent konkret innebär det reportage som visar på den fackliga organiseringens betydelse för människor i låg- och medelinkomstländer.

DA:s publiceringar i Sverige handlar ofta om att avslöja/visa på arbetets orättvisor. De vill göra samma sorts journalistik som de gör hemma i Sverige, men utomlands. Resultatet hoppas de blir att ge sina läsare ökade insikter och förståelse för globaliseringens effekter. Men att också spegla verkligheten i länder, städer och på arbetsplatser där facket inte finns. Planen är att göra ett större reportage varje år.

Resultat i korthet

2020 blev resereportaget inställt på grund av pandemin.

2019 besökte Dagens Arbete Bangladesh. Reportaget speglar arbetsvillkoren för de som jobbar på garverierna, bland annat hur de utsätts för upp till 150 olika kemikalier. Men det visar också på en pågående miljökatastrof - hur en flod förgiftas och hur giftig rök sprids över området.
https://da.se/2020/02/miljokatastrofen-som-flyttade/
https://da.se/2020/02/the-environment-disaster-that-moved/
https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=bRWZKKbdIWM&feature=emb_...

2018 besökte Dagens Arbete Mongoliet. Reportaget handlar om den nya koppargruvan i Gobiöknen som till största delen anlitar underentreprenörer både för att driva och bygga ut gruvan. Det globala facket IndustriAll och det lokala facket MEGM i Mongoliet jobbar både för att försöka organisera arbetarna hos underentreprenörerna och för att gruvbolaget ska anställa en större andel av arbetskraften direkt.
ttps://da.se/2018/12/gruvornas-land/
https://da.se/2018/12/vi-ville-inte-flytta/
https://da.se/2019/01/mongoliets-ninjor/
https://da.se/2019/02/metals-are-going-to-lift-mongolia/
https://da.se/2019/03/vargarna-tog-mina-hastar/
Film: https://www.facebook.com/dagensarbete/videos/321014652083730/