Reserep. Fattigdom, kamp och framtidshopp

För några år sedan gjorde Dagens Arbete en stor läsarundersökning som visade att läsarna vill se mer utlandsmaterial i tidningen. Rent konkret innebär det reportage som visar på den fackliga organiseringens betydelse för människor i låg- och medelinkomstländer. DA:s publiceringar i Sverige handlar ofta om att avslöja/visa på arbetets orättvisor. Egentligen vill de göra samma sorts journalistik som de gör hemma i Sverige, men utomlands. Resultatet hoppas de blir att ge sina läsare ökade insikter och förståelse för globaliseringens effekter. Men att också spegla verkligheten i länder, städer och på arbetsplatser där facket inte finns.

Projektnummer:
60372
Land:
Projektorganisationer:
Tidn. Dagens Arbete
För mer information kontakta Beatrice Jansson