Reserep. Skildring av statligt anställdas villkor

Tidningen Publikt planerar ett resereportage varje år 2018-2022. I sina reportage vill de så långt möjligt bevaka och berätta om Fackförbundet ST:s fackliga utvecklingsprojekt. I andra hand kan Publikt komma att skildra livs- och arbetsvillkoren för förbundets yrkesgrupper i låg- och medelinkomstländer.

Publikt bevakar arbetsvillkoren inom statliga myndigheter och statliga bolag. Frågor om arbetsvillkor och arbetsmiljö är globala och vår utgångspunkt är att situationen för kolleger i andra länder intresserar läsekretsen. Publikt har också som uppgift att journalistiskt bevaka Fackförbundet ST:s verksamhet. Att skildra förbundets fackliga utvecklingsprojekt är en del av detta uppdrag.

Resultat i korthet

Publikt anlitade 2020 en frilansjournalist baserad i Rio de Janeiro, Henrik Brandao Jönsson, som gjorde omfattande research om hur de anställda på den brasilianska socialförsäkringsmyndigheten påverkats av pandemin, och under en dag besökte han ett av myndighetens kontor i Rio de Janeiro tillsammans med en brasiliansk frilansfotograf. Det blev ett större reportage på sammanlagt åtta sidor. Mer än 94 000 exemplar har skickats ut, huvudsakligen till Fackförbundet ST:s medlemmar. De två reportagen har även publicerats på www.publikt.se och spritts via Publikts nyhetsbrev och Facebookkonto.

I reprotaget från 2019 skildras SCB:s myndighetsbistånd till sin albanska motsvarighet, ett Sida-finansierat samarbetsprojekt mellan svenskt och albanskt rättsväsende, samt ett projekt för facklig organisering i Albanien med stöd från Olof Palmes Internationella Center.

Genom arbetsplatsbesök och intervjuer med albanska statstjänstemän beskrivs arbetsvillkoren i den albanska statsförvaltningen, som just nu befinner sig i en omställning eftersom landet förbereder sig för att påbörja medlemskapsförhandlingar med EU. Reportaget ger en inblick i förutsättningarna för facklig organisering bland statligt anställda i landet.
https://www.publikt.se/fordjupning/reportage/ett-handslag-utveckling-21984

2018 skildrade reportagen två samarbetsprojekt som fackförbundet ST är involverat i. Publikts reporter träffade åtskilliga syriska flyktingar och intervjuade Libanons socialminister.
https://www.publikt.se/artikel/utanforskap-pressar-syriska-flyktingar-22173
https://www.publikt.se/artikel/kvinnorna-vill-ta-storre-plats-i-facket-2...