Reserep. Skildring av statligt anställdas villkor

Tidningen Publikt planerar ett resereportage varje år 2018-2022. I sina reportage vill de så långt möjligt bevaka och berätta om Fackförbundet ST:s fackliga utvecklingsprojekt. I andra hand kan Publikt komma att skildra livs- och arbetsvillkoren för förbundets yrkesgrupper i låg- och medelinkomstländer.

Publikt bevakar arbetsvillkoren inom statliga myndigheter och statliga bolag. Frågor om arbetsvillkor och arbetsmiljö är globala och vår utgångspunkt är att situationen för kolleger i andra länder intresserar läsekretsen. Publikt har också som uppgift att journalistiskt bevaka Fackförbundet ST:s verksamhet. Att skildra förbundets fackliga utvecklingsprojekt är en del av detta uppdrag.

Resultat i korthet

I reprotaget från 2019 skildras SCB:s myndighetsbistånd till sin albanska motsvarighet, ett Sida-finansierat samarbetsprojekt mellan svenskt och albanskt rättsväsende, samt ett projekt för facklig organisering i Albanien med stöd från Olof Palmes Internationella Center.

Genom arbetsplatsbesök och intervjuer med albanska statstjänstemän beskrivs arbetsvillkoren i den albanska statsförvaltningen, som just nu befinner sig i en omställning eftersom landet förbereder sig för att påbörja medlemskapsförhandlingar med EU. Reportaget ger en inblick i förutsättningarna för facklig organisering bland statligt anställda i landet.
https://www.publikt.se/fordjupning/reportage/ett-handslag-utveckling-21984

2018 skildrade reportagen två samarbetsprojekt som fackförbundet ST är involverat i. Publikts reporter träffade åtskilliga syriska flyktingar och intervjuade Libanons socialminister.
https://www.publikt.se/artikel/utanforskap-pressar-syriska-flyktingar-22173
https://www.publikt.se/artikel/kvinnorna-vill-ta-storre-plats-i-facket-2...